ARMONIA

www.youtube.com/watch?v=3h24YZBK74Y

    Toată Lucrarea Lui Dumnezeu se auto-defineşte, prin propagarea continuă în cosmos, a tuturor SEI - urilor concepute şi realizate  Armonios de Acesta. 

Cosmosul este alcătuit din EP(Existențe Primordiale=cea mai mică entitate Potențial Posibilă) configurate  într-o imensă diversitate de SEI(Sisteme-Energetico-Informaționale) şi informaţiile care circulă de la un capăt la celălalt al acestuia.

Dar mai înainte am să dau definiţia iubirii, a iubirii necondiţionate:

    Iubirea necondiţionată  însemnă  a te da pe tine, înseamnă a te identifica  întru totul cu persoana iubită  făcând un singur tot, aşa cum Dumnezeu S-a dat pe Sine oamenilor pentru ca aceştia să conştientizeze NATURA  lor DIVINĂ şi Omniprezenţa Lui Dumnezeu.

   Armonia = Procesul de cedare (dăruire) cu iubire necondiţionată - reciprocă şi de buna voie  a algoritmilor, informaţiilor şi energiilor între elementele unui sistem, (între membri ce compun o familie, o naţiune, un popor, o societate, O Planeta , Un Univers, Întregul Cosmos) rămânând stabil în acelaşi timp , dezvoltându-se cu tendinţa către perfecţiune.

 Altfel spus,sintetic

    Armonia = echilibru + iubire + credinţă   

Extrapoland la dimensiunea celui mai mare Sistem, putem da urmatoarea definiţie pentru:

Armonia Divină = Procesul de cedare (dăruire) cu iubire necondiţionată reciprocă şi de bună voie a algoritmilor informaţiilor şi energiilor,  între Sistemele Energetico-Informaţionale de la cele mai simpe la cele mai complexe care alcătuiesc Cosmosul , cu scopul dezvoltării şi evoluţiei acestuia către Perfecţiunea Divină.

      Menţinerea Armoniei în casa sufletului nostru asigură permanent conectarea la sursa de energie inepuizabilă a Tatălui Ceresc, atât de necesară omului pentru a fi sănătos. Nici o altă sursă de energie nu este aşa de preţioasă ca cea a Tatălui Ceresc la care ne conectăm atunci când suntem armonioşi, prin procesul de rezonanţă, dintre Tatal Ceresc (SURSA-EMITĂTORUL ENERGIEI VITALE) şi Omul (RECEPTORUL)(apare Fenomenul Inedia).

       Deci pentru a fi Sănatoşi şi Veşnic Tineri trebuie sa fim permanent acordaţi pe frecvenţa de rezonanţă a ARMONIEI.

 Pot afirma că realizarea armoniei interioare pe frecvenţa de rezonantă a Tatălui, a energiei emise de acesta permanent, către întreaga sa lucrare cosmică, constituie Secretul Tinereţii fără Bătraneţe şi Al Vieţii fără de Moarte! (Rugaţi-vă neîncetat)

( Putem spune  că prin acordare noastră  pe frecvenţa de emisie a energiei TC care nu este altceva decăt frecvenţa armoniei, putem realiza Fenomenul Inedia)!

Fragment din cartea:

 ȘTIINȚA ŞI TAINELE VINDECĂRII

 

AVE MARIA

www.youtbe.com/watch?v=FUnrLMvpQLk