Așa după cum spuneam , doresc să  ajut cu gandul cu vorba și cu fapta pe cei care au nevoie si solicită ajutorul. De la început trebuie să mărturisesc că în  existența noastră nimic nu este întâmplător , toate procesele și evenimentele pe care le trăim pe parcursul vieții sunt feedbacuri la gândurile, vorbele, faptele sau a nefaptele noastre și toate acestea, cu unicul scop de a ne ÎNȚELEPTII, pentru a devenii adevărați fii de Dumnezeu și a fi demni de cuvântul OM,  pe care Tatăl ni l-a atribuit la creația noastră. Dumnezeu nu lasă pe nimeni neștiutor. Am înțeles și învățat să nu mai dau vina pe nimeni pentru cele rele petrecute și să nu mai arăt cu degetul arătător către înainte ci să arăt cu degetul mare către mine. Poarta către templul înţelepciunii este  cunoaşterea propriei noastre ignoranţe . The doorstep to the temple of wisdom is a knowledge of our own ignorance. Benjamin Franklin (1706-1790) 

           Pe frontispiciul templului din Delphi stă scris:   "Gnothi Seauon " -   Cunoaște-te pe tine însuți !              Această Sintagmă devine Maxima lui Socrate!  Despre care Prezicătoarea Phitia a afirmat că este cel mai înţelept om  de pe  Terra !  Însuşindu-şi  şi  totodată  spre  a  ilustra maxima scrisă pe frontispiciul templului din Delphi: "Cunoaşte-te pe tine însuţi", Socrate învaţă că scopul omului nu este acumularea unui mare numar de cunoştinţe, ci dragostea de înţelepciune = filozofia . Această virtute, care este Stiința despre Bine și Adevăr, constă în efortul omului de a se studia pe sine, spre a descoperi în propriul său suflet ceea ce este, în însăşi firea sa, valoare universală şi eternă: Binele 

  Binele deci constă într-o continuă căutare a binelui; la fel Adevărul. Căutarea neîntreruptă a binelui şi a adevărului dă naştere comportamentelor  juste şi virtuoase. "Nimeni nu face răul în mod voit" - spune Socrate - ci din NEȘTIINȚĂ din faptul că ignoră căutarea binelui şi a adevărului.           

www.youtube.com/watch?v=kzme8CbRk6Q  Evanghelia dupa Toma

www.youtube.com/watch?v=_H8HiNApDD0   Legile lui Zamolxe

www.youtube.com/watch?v=1k0_MBq-P2M   Legile  Divine